Menu Luk

Referat Generalforsamling 2014

Mern Antenneforening
Referat Generalforsamling torsdag den 27. marts 2014
I Mern forsamlingshus kl. 19.00
Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent 

Poul Pedersen blev valgt.

  1.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Steen Hansen:  Bestyrelsen har gennem vinteren arbejdet med nye vedtægter, idet de gamle ikke helt levede op til FDA´s  (Forenede Danske Antenneforeninger) anbefalinger, som skal ses som ændringer der tidligere har givet problemer i andre foreninger.
Efter sidste valg ønskede Tina W Jørgensen og Mogens Andersen ikke genvalg.  Bestyrelsen takker for jeres flotte indsats i foreningen.  Jeg blev valgt som formand, Flemming Jacobsen som næstformand og Tonny Sørensen som webmaster m.m.
Vi har holdt 5 ordinære bestyrelsesmøder og et ved antenneskuret, idet vi skal have renoveret den i foråret. Jeg er kommet med i bestyrelsen i FDA´s region 9.  Vores kasserer Michel Petersen, er ved at flytte vores aktiviteter til Møns Bank. Jeg har desuden brugt meget tid i forbindelse med kloakeringen i byen. Det er blevet nemmere at vælge programmer med den nye You See ordning.  Tak til bestyrelsen og Torben Wulff fra DKTV for det gode samarbejde i året løb.  (Se hele beretningen på hjemmesiden ”Mern Antenneforening”)

  1.  Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf

Michael Petersen fremlagde et godt regnskab, der viste et pænt overskud i forhold til det budgetterede.  Regnskabet  blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

  1.  Fastsættelse af kontingent og afgifter for det kommende år

Bestyrelsen foreslår:
Kontingent uændret 700 kr. + moms.
Tilslutningsafgift: 1995 kr. incl. moms, hvor anlægget er etableret.
Pakkeskift 100 kr. + moms.
Opgørelse 100 kr.+ moms.
Lukning 100 kr. + moms
Oplukning efter manglende betaling 500 kr. + moms.
Alle kontingenter og afgifter blev godkendt.

  1.  Fastsættelse af beløb inden for hvilket bestyrelsen i det kommende år kan foretage 

ombygninger og udvidelser m.v. 
Bestyrelsen foreslår at beløbet sættes til 100.000 kr. som tidligere
Beløbet blev godkendt.

  1.  Eventuelle forslag

Bestyrelsen forslår nye vedtægter , se vedlagte forslag
Fra salen blev det nævnt at i følge gældende vedtægter, er det ikke muligt at godkende de nye vedtægter, idet vi medlemmer ikke er blevet henvist til, eller fået tilsendt de nye vedtægter inden generalforsamlingen.  Efter lidt diskussion vedtog bestyrelsen at udsætte forslaget til næste generalforsamling.
Ingen indkomne forslag fra medlemmer.

  1.  Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

På valg som bestyrelsesmedlem er:
Steen K. Hansen
K.P.Nielsen
Michael Petersen
På valg som suppleanter for 1 år er:
Mogens Andersen
John Hove
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

  1.  Valg af Revisor og suppleanter

På valg som revisor for 2 år er:
Tove Sundberg
På valg som suppleant for 1 år er:
Hans Jensen
Begge blev genvalgt uden modkandidater.

  1. Eventuelt.

Michael  nævnte at foreningen skifter til Møns Bank i stedet for Nordea.  Det er umuligt at komme igennem til Nordea.  I Møns Bank får man en personlig rådgiver.så man ikke skal starte forfra hver gang man henvender sig.
 
Torben fortalte  om de helt nye muligheder der er i ”Bland Selv” pakken. Det kræver en kortlæser til ca. 400 kr. plus et kort til 100 kr pr. fjersyn.  Der kan være op til 5 fjernsyn i husstanden. Prisen er den samme som d.d.
En nyhed er også ”Bland selv Telefoni”, hvor man selv kan blande tale og data.  Som medlem får man 20% rabat.  I øvrigt henvises til You See´s hjemmeside, hvor man også tilmelder sig de forskellige muligheder.  You See giver derefter antenneforeningen besked.
 
Spørgsmål fra salen:  Der er et program der der spærrer for min PC.
Svar Torben:  Det er sandsynligvis et virus.  Sørg for et ordentlig virusprogram og åbn kun filer/beskeder som man har tillid til.
 
Freddi:  I Boligsekslabet betaler man også for tomme lejligheder.  Kan der gøres noget ved det.
Svar Michael: Kontakt  antenneforeningen, så ser vi på det.
 
John Hove: Hvorfor er der ikke gratis tilmelding, idet der er stærk konkurrence fra andre sider. Svar Michael:  Prisen på 1995 kr er kostprisen.  Hvis gratis, så  er det de øvrige medlemmer der betaler.
Efter nogen diskussion var der flertal i forsamlingen for at fastholde beløbet.
 
Michael: Det var rart såfremt Lokalrådet kunne få sat gang i samling af  områdets foreninger, så det kunne blive koordineret om, hvor man kunne orienteres om mulighederne.i området og byde tilflyttere velkomne med en tilbudspakke fra foreningerne m.v.
Svar John Hove:  Der bliver indkaldt til møde i maj mdr.
 
 
Poul Petersen afsluttede mødet og takkede for god ro og orden

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com